Giấy chứng nhận

  • Trung Quốc GuangDong Tangshihoa Industry and Trade Co.,Ltd. Chứng chỉ
     EN 55014-1:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019  EN 55014-2:2015
  • Trung Quốc GuangDong Tangshihoa Industry and Trade Co.,Ltd. Chứng chỉ
    EN 1974: 1998 + A1: 2009 EN 60204-1:2018 EN ISO 12100:2010

QC Hồ sơ

Hồ sơ QC

Mọi công ty đều hiểu sâu sắc rằng chất lượng là vũ khí cơ bản để doanh nghiệp giành chiến thắng.Chất lượng là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp đạt được thành công, vì vậy chúng tôi cố gắng cung cấp cho doanh nghiệp chất lượng.

Để lại lời nhắn